Aby pracować na zorganizowanych stokach narciarskich w jako ratownik niezbędne jest szkolenie z zakresu ratownictwa narciarskiego. Kurs w zakresie transportu osób potrzebujących pomocy na zorganizowanych terenach narciarskich organizowany jest każdego roku przez naszą Grupę. Warunkiem dopuszczenia do kursu jest pozytywne zaliczenie egzaminu kwalifikacyjnego. Konkretne terminy ustalane są na podstawie aktualnych warunków śniegowych. Kurs jest realizowany po zapisaniu się oraz zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego przez co najmniej 6 osób.

Warunki dopuszczające do egzaminu kwalifikacyjnego: 

  • Ukończone 18 lat.
  • Zgłoszenie drogą mailową na adres biuro@goprkarkonosze.pl do końca stycznia każdego roku. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, adres oraz dane do wystawienia faktury vat.
  • Wpłata kwoty 150,00 zł. netto na konto GK GOPR nr. 61 1020 2124 0000 8302 0067 0521 lub osobiście w sekretariacie GK GOPR w Jeleniej Górze ul. Sudecka 79.
  • Posiadanie ważnego ubezpieczenia. 
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w egzaminie i kursie transportu osób na zorganizowanych terenach narciarskich.
  • Posiadanie odpowiedniego sprzętu osobistego narciarskiego oraz kasku ochronnego narciarskiego.

Warunki dopuszczające do kursu: 

  • Pozytywne zaliczenie egzaminu kwalifikacyjnego.
  • Wpłata kwoty 1600,00 zł. netto przed rozpoczęciem kursu na konto GK GOPR nr. 61 1020 2124 0000 8302 0067 0521 lub osobiście w sekretariacie GK GOPR w Jeleniej Górze ul. Sudecka 79.
  • Pozostałe warunki pozostają bez zmian jak w przypadku warunków dopuszczających do egzaminu kwalifikacyjnego.

Opłata nie obejmuje kosztów wyjazdów kolejami i wyciągami narciarskimi. Dodatkowe informacje zostaną przekazane po wpłynięciu zgłoszenia (zakres egzaminu, program kursu).