Grupa Karkonoska GOPR

REGULAMIN
Symbolicznego Cmentarzyka Ofiar Gór
położonego w Kotle Łomniczki
na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego

 1. Symboliczny cmentarzyk ofiar gór jest miejscem pamięci osób, które tragicznie zginęły w Karkonoszach i zawodowo związane były z tym regionem, w szczególności:
  1. ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
  2. sudeccy przewodnicy górscy,
  3. przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Turystyczno ? Krajoznawczego,
  4. pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego,
  5. członkowie Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego
  6. funkcjonariusze Straży Granicznej,
 2. Miejscem upamiętnienia tragicznie zmarłej osoby jest tablica, zamontowana na symbolicznym cmentarzyku ofiar gór, na której umieszczone zostaną tabliczki pamiątkowe o wymiarach 7x15 cm, wykonane ze stopu metali kolorowych.
 3. Zezwolenie na montaż tabliczki pamiątkowej udziela każdorazowo Rada cmentarzyka, zwana dalej Radą.
 4. Skład Rady stanowią:
  1. Urzędujący Naczelnik Grupy Karkonoskiej GOPR - przewodniczący
  2. Pan Andrzej Gwizda - sekretarz
  3. Urzędujący Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego - członek
  4. Pan Jerzy Pokój ? członek
  5. Pan Dariusz Sawicki ? członek
 5. Rada spotyka się co najmniej jeden raz w roku.
 6. Wniosek o umieszczenie tabliczki mogą składać organizacje zrzeszające osoby wymienione w punkcie 1.
 7. Wniosek winien zawierać:
  dane osoby zmarłej i jej życiorys,
  uzasadnienie wnioskodawcy.
 8. Wniosek wraz z projektem tabliczki należy złożyć do Przewodniczącego Rady.
 9. Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu osobowego.
 10. Umieszczenie tabliczki pamiątkowej na cmentarzyku następuje nie wcześniej niż po upływie 1 roku od dnia śmierci osoby, której tabliczka jest dedykowana. Poświęcenie tabliczki następuje 10 sierpnia danego roku kalendarzowego.
 11. Organizacje, które uzyskały akceptację Rady na umieszczenie tabliczki pamiątkowej wykonują ją we własnym zakresie i na własny koszt. Montażu tabliczki dokonują przedstawiciele Rady.
 12. W uzasadnionych przypadkach Rada może odstąpić od ustaleń zawartych w niniejszym Regulaminie.
 13. Wszystkie tablice i tabliczki zamontowane na symbolicznym cmentarzyku ofiar gór bez akceptacji Rady będą demontowane i deponowane w Urzędzie Miasta Karpacza.

Zatwierdzono, Jelenia Góra, 22 czerwca 2010 r.

Rada
Symbolicznego Cmentarzyka Ofiar Gór
w Kotle Łomniczki

Pliki do pobrania:

Działalność GK GOPR jest współfinansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ta witryna używa plików cookie, tzw. "ciasteczek", w celu prowadzenia anonimowych statystyk wizyt użytkowników. Więcej...

Akceptuję, nie pokazuj więcej