Grupa Karkonoska GOPR

Stopień zagrożenia lawinowego

Nieokreślony

Jak zostać ratownikiem

Informator dla wstępującego do Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Jak zostać ratownikiem GOPR

Starający się o przyjęcie do GOPR, musi mieć ukończone 18 lat, musi legitymować się minimum średnim wykształceniem. Ponadto należy przedłożyć następujące dokumenty i zaświadczenia: 

 • podanie o przyjęcie do GK GOPR, zawierające opinię o kandydacie wydaną i potwierdzoną podpisem przez dwóch wprowadzających członków rzeczywistych GOPR, 
 • pisemne podanie CV ( Curriculum Vitae ),
 • zaświadczenie lekarskie z Przychodni Medycyny Pracy, o braku przeciwwskazań do wykonywania obowiązków ratownika górskiego,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy,
 • dwie fotografie.

Informator jest przeznaczony dla osób ubiegających się o przyjęcie do Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ma na celu zapoznanie się z aktualnymi wymaganiami jakie trzeba spełnić aby zostać przyjętym w szeregi kandydatów na ratowników Grupy Karkonoskiej GOPR do których należy;.

Zaliczyć egzamin, który obejmuje: 

I - część praktyczną

 • jazdę na nartach
 • test sprawnościowy ( Coopera )

II - część teoretyczną

 • historię ratownictwa górskiego,
 • znajomość topografii GK GOPR.

I. W części praktycznej, egzamin narciarski zawiera sześć ewolucji: 

 1. ześlizg w linii spadku stoku,
 2. ześlizg w skos (w trawersie) stoku,
 3. jazda pługiem - do zatrzymania,
 4. zjazd krótkim skrętem (śmig),
 5. zjazd długim skrętem,
 6. jazda terenowa. Z każdej ewolucji Egzaminowany dostaje punkty w skali od 1 - 5.
  Do zaliczenia należy uzyskać minimum 3 punkty z każdej ewolucji - razem; 18 punktów.
 7. test sprawnościowy przeprowadzony jest na stadionie i polega na biegu z maksymalną prędkością przez 12 minut. Aby zaliczyć pozytywnie sprawdzian, egzaminowany musi pokonać minimalny dystans na ocenę dobrą według tabeli ocen testu Coopera.

II. W części teoretycznej; 

 1. 1.Egzaminowany musi wykazać się znajomością historii ratownictwa górskiego na świecie, powstanie TOPR i GOPR oraz powstania grup regionalnych
  Literatura:
  "Sygnały z gór" autor Michał Jagiełło,
  "W stronę Pysznej" autor: Stanisław Zieliński,
  "Poradnik ratownika GOPR" - tom I.
 2. Egzaminowany musi wykazać się ogólną znajomością gór polskich, ze szczególnym uwzględnieniem terenu działania Grupy Karkonoskiej GOPR.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu, dokumenty kandydata rozpatrywane są przez Zarząd GK GOPR a o decyzji, kandydat powiadamiany jest pisemnie. 

Warunkiem do przystąpienia do dyżurów, jest ukończenie przez kandydata Kursu KPP.
Następnie, już jako kandydat na ratownika, zostaje zakwalifikowany na kurs wstępny, który ma na celu zapoznanie się ze specyfiką służby górskiej.
Staż kandydacki trwa minimum dwa lata, podczas którego trzeba odbyć {oprócz statutowych 120 godzin rocznie, pełniąc dyżury w stacjach ratunkowych}, obowiązkowe specjalistyczne szkolenia; medyczne, skałkowe, topograficzne i narciarskie - po zaliczeniu, taki kandydat kierowany jest na kurs podstawowy
I-go stopnia ratownictwa górskiego.

Uwaga: 

Przyjmowane są tylko kompletne dokumenty, podania rozpatrywane są dwa razy w roku.

Po zaopiniowaniu kandydaci pisemnie powiadomieni zostają o terminie egzaminu z topografii i narciarstwa (są dwa razy w roku - kwiecień i grudzień).

Kwalifikacje posiadane przez kandydata mogą być uznane na podstawie przedłożonych świadectw lub złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Naczelnika Grupy
Szczegółowych informacji uzyskasz w
Stacji Centralnej GOPR
Grupy Karkonoskiej
Jelenia Góra ul. Sudecka 79,
tel/fax; (75) 752 47 34,

Działalność GK GOPR jest współfinansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ta witryna używa plików cookie, tzw. "ciasteczek", w celu prowadzenia anonimowych statystyk wizyt użytkowników. Więcej...

Akceptuję, nie pokazuj więcej