Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej GOPR przy ul. Sudeckiej 79, 58-500 Jelenia Góra

„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej GOPR przy ul. Sudeckiej 79, 58-500 Jelenia Góra”
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: (link prowadzący bezpośrednio
do postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db5ed0-4d2a-ac83-c22e-ef00102d4794

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Budowa budynku usługowego stacji GOPR – ETAP IV 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Budowa budynku usługowego stacji GOPR – ETAP IV

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 05.05.2022 r

Budowa budynku usługowego stacji GOPR – ETAP IV

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie: BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO STACJI GOPR – ETAP IV

Załącznik 9

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytu energetycznego

Grupa Regionalna GOPR Grupa Karkonoska zamierza zlecić usługę wykonania audytu energetycznego budynków.

Dokumentacja w załączniku.

Projekt Umowy Załącznik do zapytania ofertowego

Zaporoszenie do składania ofert na wykonanie audytu energetycznego

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO STACJI GOPR – ETAP III

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie: BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO STACJI GOPR – ETAP III.