Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Budowa budynku usługowego stacji GOPR – ETAP IV 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Budowa budynku usługowego stacji GOPR – ETAP IV

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 05.05.2022 r

Budowa budynku usługowego stacji GOPR – ETAP IV

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie: BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO STACJI GOPR – ETAP IV

Załącznik 9

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytu energetycznego

Grupa Regionalna GOPR Grupa Karkonoska zamierza zlecić usługę wykonania audytu energetycznego budynków.

Dokumentacja w załączniku.

Projekt Umowy Załącznik do zapytania ofertowego

Zaporoszenie do składania ofert na wykonanie audytu energetycznego

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO STACJI GOPR – ETAP III

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie: BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO STACJI GOPR – ETAP III.