Projekt „Ratujemy razem/Zachraňujeme společně”

współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa

Projekt realizujemy we współpracy z Horskou službou, naszym wieloletnim partnerem w ratownictwie po drugiej stronie Karkonoszy. Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy pomiędzy górskimi pogotowiami.

Dzięki wymianie doświadczeń, wypracowaniu wspólnych schematów działań oraz doskonaleniu technik ratunkowych, będziemy mogli lepiej wypełniać swoje obowiązki na co dzień.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną 3 szkolenia dla ratowników polskich i czeskich. Szkolenia obejmą techniki ratownictwa osób po awaryjnym zatrzymaniu kolei linowych, ratownictwa zimowego oraz ewakuacji poszkodowanych z drzew. Zakupiony zostanie również sprzęt do wykorzystania podczas szkoleń i później w trakcie akcji ratunkowych.

Wartość projektu: 18 239,76 €