Zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytu energetycznego

Grupa Regionalna GOPR Grupa Karkonoska zamierza zlecić usługę wykonania audytu energetycznego budynków.

Dokumentacja w załączniku.

Projekt Umowy Załącznik do zapytania ofertowego

Zaporoszenie do składania ofert na wykonanie audytu energetycznego