Cmentarzyk ofiar gór

SYMBOLICZNY CMENTARZYK „OFIAR GÓR”
Kocioł Łomniczki -1310 m n.p.m.

W 1982 roku z inicjatywy Koła Przewodników Sudeckich – Oddział Sudety Zachodnie powstała idea utworzenia symbolicznego cmentarzyka „ofiar gór” dla
uczczenia pamięci osób, które tragicznie zginęły w górach.
W 1985 roku na zboczach Kotła Łomniczki ustawiono metalowy krzyż o wysokości 2,4 m z napisem „OFIAROM GÓR” oraz nieco niżej tablicę ze słowami
„martwym ku pamięci – żywym ku przestrodze”. Sentencja na pamiątkowej tablicy zaczerpnięta została z dzwonu kaplicy cmentarnej Symbolicznego
Cmentarza Ofiar Gór znajdującego się u podnóża tatrzańskiego szczytu Osterwa.

Uroczystego otwarcia cmentarzyka dokonano 10 sierpnia 1986 roku, w dzień świętego Wawrzyńca – patrona ludzi gór.

W tym symbolicznym miejscu umieszczane są również tablice pamiątkowe poświecone osobom związanym zawodowo z Karkonoszami, które tragicznie
zginęły w tym rejonie. W uzasadnionych przypadkach mogą być tu umieszczone tablice poświęcone także osobom, które w sposób szczególny zasłużyły
się dla rozwoju turystyki, bezpieczeństwa oraz ochrony przyrody w Karkonoszach.

Działalność GK GOPR jest współfinansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji