Powr贸t
艁adowanie...

Szukaj

Polityka prywatno艣ci

Poni偶sza Polityka Prywatno艣ci okre艣la zasady zapisywania i uzyskiwania dost臋pu do danych na Urz膮dzeniach U偶ytkownik贸w korzystaj膮cych z Serwisu do cel贸w 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych U偶ytkownik贸w, kt贸re zosta艂y podane przez nich osobi艣cie i dobrowolnie za po艣rednictwem narz臋dzi dost臋pnych na stronie https://gopr.org/

 1. Poni偶sza Polityka Prywatno艣ci jest integraln膮 cz臋艣ci膮 Regulaminu Serwisu, kt贸ry okre艣la zasady, prawa i obowi膮zki U偶ytkownik贸w korzystaj膮cych z Serwisu. 
 2. Administratorem danych osobowych jest Grupa Regionalna G贸rskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Karkonoska, reprezentowana przez Naczelnika Karkonoskiej Grupy GOPR zwane dalej: 鈥濧dministratorem鈥. 
 3. Dane kontaktowe Administratora: Sudecka 79, 58-500 Jelenia G贸ra, tel. 75 75 24 734, fax 75 641 23 33, mail: karkonoska@gopr.pl
 4. Administrator wyznaczy艂 Inspektora Ochrony Danych, z kt贸rym jest mo偶na si臋 skontaktowa膰 pod adresem mailowym: iod@gopr.pl 
搂1 Definicje
 1. Serwis 鈥 serwis internetowy dzia艂aj膮cy pod adresem https://gopr.org/
 2. Serwis zewn臋trzny 鈥 serwisy internetowe partner贸w, us艂ugodawc贸w lub us艂ugobiorc贸w wsp贸艂pracuj膮cych z Administratorem.
 3. U偶ytkownik 鈥 osoba fizyczna, dla kt贸rej Administrator 艣wiadczy us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem Serwisu.
 4. Urz膮dzenie 鈥 elektroniczne urz膮dzenie wraz z oprogramowaniem, za po艣rednictwem kt贸rego U偶ytkownik uzyskuje dost臋p do Serwisu.
 5. Cookies (ciasteczka) 鈥 dane tekstowe gromadzone w formie plik贸w zamieszczanych na Urz膮dzeniu U偶ytkownika.
 6. RODO 鈥 Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych).
 7. Dane osobowe 鈥 oznaczaj膮 informacje o zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (鈥瀘sobie, kt贸rej dane dotycz膮鈥); mo偶liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, kt贸r膮 mo偶na bezpo艣rednio lub po艣rednio zidentyfikowa膰, w szczeg贸lno艣ci na podstawie identyfikatora takiego jak imi臋 i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden b膮d藕 kilka szczeg贸lnych czynnik贸w okre艣laj膮cych fizyczn膮, fizjologiczn膮, genetyczn膮, psychiczn膮, ekonomiczn膮, kulturow膮 lub spo艂eczn膮 to偶samo艣膰 osoby fizycznej.
 8. Przetwarzanie 鈥 oznacza operacj臋 lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w spos贸b zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tak膮 jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porz膮dkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przegl膮danie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przes艂anie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udost臋pnianie, dopasowywanie lub 艂膮czenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 9. Ograniczenie przetwarzania 鈥 oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przysz艂ego przetwarzania.
 10. Profilowanie 鈥 oznacza dowoln膮 form臋 zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, kt贸re polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niekt贸rych czynnik贸w osobowych osoby fizycznej, w szczeg贸lno艣ci do analizy lub prognozy aspekt贸w dotycz膮cych efekt贸w pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowa艅, wiarygodno艣ci, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania si臋.
 11. Zgoda 鈥 zgoda osoby, kt贸rej dane dotycz膮 oznacza dobrowolne, konkretne, 艣wiadome i jednoznaczne okazanie woli, kt贸rym osoba, kt贸rej dane dotycz膮, w formie o艣wiadczenia lub wyra藕nego dzia艂ania potwierdzaj膮cego, przyzwala na przetwarzanie dotycz膮cych jej danych osobowych.
 12. Naruszenie ochrony danych osobowych 鈥 oznacza naruszenie bezpiecze艅stwa prowadz膮ce do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dost臋pu do danych osobowych przesy艂anych, przechowywanych lub w inny spos贸b przetwarzanych.
 13. Pseudonimizacja 鈥 oznacza przetworzenie danych osobowych w taki spos贸b, by nie mo偶na ich by艂o ju偶 przypisa膰 konkretnej osobie, kt贸rej dane dotycz膮, bez u偶ycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, 偶e takie dodatkowe informacje s膮 przechowywane osobno i s膮 obj臋te 艣rodkami technicznymi i organizacyjnymi uniemo偶liwiaj膮cymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 14. Anonimizacja 鈥 to nieodwracalny proces operacji na danych, kt贸ry niszczy / nadpisuje 鈥瀌ane osobowe鈥 uniemo偶liwiaj膮c identyfikacj臋, lub powi膮zanie danego rekordu z konkretnym u偶ytkownikiem lub osob膮 fizyczn膮.
搂2 Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator powo艂a艂 Inspektora Ochrony Danych. 

搂3 Rodzaje Plik贸w Cookies
 1. Cookies wewn臋trzne 鈥 pliki zamieszczane i odczytywane z Urz膮dzenia U偶ytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 2. Cookies zewn臋trzne 鈥 pliki zamieszczane i odczytywane z Urz膮dzenia U偶ytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwis贸w zewn臋trznych. Skrypty Serwis贸w zewn臋trznych, kt贸re mog膮 umieszcza膰 pliki Cookies na Urz膮dzeniach U偶ytkownika zosta艂y 艣wiadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i us艂ugi udost臋pnione i zainstalowane w Serwisie
 3. cookies sesyjne 鈥 pliki zamieszczane i odczytywane z Urz膮dzenia U偶ytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urz膮dzenia. Po zako艅czeniu sesji pliki s膮 usuwane z Urz膮dzenia U偶ytkownika.
 4. Cookies trwa艂e 鈥 pliki zamieszczane i odczytywane z Urz膮dzenia U偶ytkownika przez Serwis do momentu ich r臋cznego usuni臋cia. Pliki nie s膮 usuwane automatycznie po zako艅czeniu sesji Urz膮dzenia, chyba 偶e konfiguracja Urz膮dzenia U偶ytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plik贸w Cookie po zako艅czeniu sesji Urz膮dzenia.
搂4 Bezpiecze艅stwo sk艂adowania danych
 1. Mechanizmy sk艂adowania i odczytu plik贸w Cookie 鈥 Mechanizmy sk艂adowania, odczytu i wymiany danych pomi臋dzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urz膮dzeniu U偶ytkownika a Serwisem s膮 realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przegl膮darek internetowych i nie pozwalaj膮 na pobieranie innych danych z Urz膮dzenia U偶ytkownika lub danych innych witryn internetowych, kt贸re odwiedza艂 U偶ytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urz膮dzenie U偶ytkownika wirus贸w, koni troja艅skich oraz innych robak贸w jest tak偶e praktycznie niemo偶liwe.
 2. Cookie wewn臋trzne 鈥 zastosowane przez Administratora pliki Cookie s膮 bezpieczne dla Urz膮dze艅 U偶ytkownik贸w i nie zawieraj膮 skrypt贸w, tre艣ci lub informacji mog膮cych zagra偶a膰 bezpiecze艅stwu danych osobowych lub bezpiecze艅stwu Urz膮dzenia, z kt贸rego korzysta U偶ytkownik.
 3. Cookie zewn臋trzne 鈥 Administrator dokonuje wszelkich mo偶liwych dzia艂a艅 w celu weryfikacji i doboru partner贸w serwisu w kontek艣cie bezpiecze艅stwa U偶ytkownik贸w. Administrator do wsp贸艂pracy dobiera znanych, du偶ych partner贸w o globalnym zaufaniu spo艂ecznym. Nie posiada on jednak pe艂nej kontroli nad zawarto艣ci膮 plik贸w Cookie pochodz膮cych od zewn臋trznych partner贸w. Za bezpiecze艅stwo plik贸w Cookie, ich zawarto艣膰 oraz zgodne z licencj膮 wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodz膮cych z Serwis贸w zewn臋trznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialno艣ci na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partner贸w zamieszczona jest w dalszej cz臋艣ci Polityki Prywatno艣ci.
 4. Kontrola plik贸w Cookie.
 5. U偶ytkownik mo偶e w dowolnym momencie, samodzielnie zmieni膰 ustawienia dotycz膮ce zapisywania, usuwania oraz dost臋pu do danych zapisanych plik贸w Cookies przez ka偶d膮 witryn臋 internetow膮
 6. Informacje o sposobie wy艂膮czenia plik贸w Cookie w najpopularniejszych przegl膮darkach komputerowych dost臋pne s膮 na stronie: jak wy艂膮czy膰 cookie lub u jednego ze wskazanych dostawc贸w:
  1. zarz膮dzanie plikami cookies w przegl膮darce Chrome
  2. zarz膮dzanie plikami cookies w przegl膮darce Opera
  3. zarz膮dzanie plikami cookies w przegl膮darce FireFox
  4. zarz膮dzanie plikami cookies w przegl膮darce Edge
  5. zarz膮dzanie plikami cookies w przegl膮darce Safari
  6. zarz膮dzanie plikami cookies w przegl膮darce Internet Explorer 11
 7. U偶ytkownik mo偶e w dowolnym momencie usun膮膰 wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystaj膮c z narz臋dzi Urz膮dzenia U偶ytkownika, za po艣rednictwem kt贸rego U偶ytkownik korzysta z us艂ug Serwisu.
 8. Zagro偶enia po stronie U偶ytkownika 鈥 Administrator stosuje wszelkie mo偶liwe 艣rodki techniczne w celu zapewnienia bezpiecze艅stwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Nale偶y jednak zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e zapewnienie bezpiecze艅stwa tych danych zale偶y od obu stron w tym dzia艂alno艣ci U偶ytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialno艣ci za przechwycenie tych danych, podszycie si臋 pod sesj臋 U偶ytkownika lub ich usuni臋cie, na skutek 艣wiadomej lub nie艣wiadomej dzia艂alno艣膰 U偶ytkownika, wirus贸w, koni troja艅skich i innego oprogramowania szpieguj膮cego, kt贸rymi mo偶e jest lub by艂o zainfekowane Urz膮dzenie U偶ytkownika. U偶ytkownicy w celu zabezpieczenia si臋 przed tymi zagro偶eniami powinni stosowa膰 si臋 do zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
 9. Przechowywanie danych osobowych 鈥 Administrator zapewnia, 偶e dokonuje wszelkich stara艅, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez U偶ytkownik贸w by艂y bezpieczne, dost臋p do nich by艂 ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia tak偶e, 偶e dokonuje wszelkich stara艅 w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utrat膮, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpiecze艅 fizycznych jak i organizacyjnych.
搂5 Cele, do kt贸rych wykorzystywane s膮 pliki Cookie
 1. Usprawnienie i u艂atwienie dost臋pu do Serwisu
 2. Prowadzenie statystyk (u偶ytkownik贸w, ilo艣ci odwiedzin, rodzaj贸w urz膮dze艅, 艂膮cze itp.)
搂6 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez U偶ytkownik贸w s膮 przetwarzane w jednym z nast臋puj膮cych cel贸w:

 1. realizacji us艂ug elektronicznych:
 2. komunikacji administratora z u偶ytkownikami w sprawach zwi膮zanych z serwisem oraz ochrony danych
 3. zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora

Dane o U偶ytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie s膮 przetwarzane w jednym z nast臋puj膮cych cel贸w:

 1. prowadzenie statystyk
 2. serwowanie reklam dostosowanych do preferencji u偶ytkownik贸w
 3. obs艂ugi program贸w afiliacyjnych
 4. zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora
搂7 Pliki Cookies Serwis贸w zewn臋trznych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty JavaScript i komponenty webowe partner贸w, kt贸rzy mog膮 umieszcza膰 w艂asne pliki cookies na Urz膮dzeniu U偶ytkownika. Pami臋taj, 偶e w ustawieniach swojej przegl膮darki mo偶esz sam decydowa膰 o dozwolonych plikach cookies jakie mog膮 by膰 u偶ywane przez poszczeg贸lne witryny internetowe. Poni偶ej znajduje si臋 lista partner贸w lub ich us艂ug zaimplementowanych w Serwisie, mog膮cych umieszcza膰 pliki cookies:

 1. Us艂ugi multimedialne: Facebook
 2. Prowadzenie statystyk: Google Analytics

Us艂ugi 艣wiadczone przez podmioty trzecie s膮 poza kontrol膮 Administratora. Podmioty te mog膮 w ka偶dej chwili zmieni膰 swoje warunki 艣wiadczenia us艂ug, polityki prywatno艣ci, cel przetwarzania danych oraz sposob贸w wykorzystywania plik贸w cookie.

搂8 Rodzaje gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o U偶ytkownikach. Cze艣膰 danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a cz臋艣膰 danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez U偶ytkownik贸w w trakcie zapisywania si臋 do poszczeg贸lnych us艂ug oferowanych przez Serwis.

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

 1. Adres IP
 2. Typ przegl膮darki
 3. Rozdzielczo艣膰 ekranu
 4. Przybli偶ona lokalizacja
 5. Otwierane podstrony serwisu
 6. Czas sp臋dzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 7. Rodzaj systemu operacyjnego
 8. Adres poprzedniej podstrony
 9. Adres strony odsy艂aj膮cej
 10. J臋zyk przegl膮darki
 11. Pr臋dko艣膰 艂膮cza internetowego
 12. Dostawca us艂ug internetowych

Cz臋艣膰 danych (bez danych identyfikuj膮cych) mo偶e by膰 przechowywana w plikach cookies. Cze艣膰 danych (bez danych identyfikuj膮cych) mo偶e by膰 przekazywana do dostawcy us艂ug statystycznych.

搂9 Dost臋p do danych osobowych przez podmioty trzecie

Co do zasady jedynym odbiorc膮 danych osobowych podawanych przez U偶ytkownik贸w jest Administrator. Dane gromadzone w ramach 艣wiadczonych us艂ug nie s膮 przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dost臋p do danych (najcz臋艣ciej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mog膮 posiada膰 podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i us艂ug niezb臋dnych do prowadzenia serwisu tj.:

Firmy hostingowe, 艣wiadcz膮ce us艂ugi hostingu lub us艂ug pokrewnych dla Administratora

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 鈥 Us艂ugi Hostingu, VPS lub Serwer贸w Dedykowanych

Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z us艂ug zewn臋trznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwer贸w Dedykowanych 鈥 APISTUDIO Sp. z o.o.