Aby pracować na zorganizowanych stokach narciarskich w jako ratownik niezbędne jest szkolenie z zakresu ratownictwa narciarskiego. Kurs w zakresie transportu osób potrzebujących pomocy na zorganizowanych terenach narciarskich organizowany jest każdego roku przez naszą Grupę.

Grupa Regionalna GOPR Grupa Karkonoska organizuje kurs w zakresie transportu osób potrzebujących pomocy na zorganizowanych terenach narciarskich w dniach od 27-29.01.2022r. Kurs jest wymagany do uzyskania uprawnień ratownika narciarskiego.

Warunkiem dopuszczenia do kursu jest pozytywne zaliczenie egzaminu kwalifikacyjnego, który odbędzie się w dniu 27.01.2022r.

Warunki dopuszczające do egzaminu kwalifikacyjnego:

  1. Ukończone 18 lat.
  2. Zgłoszenie drogą mailową na adres biuro@goprkarkonosze.pl do dnia 18.01.2022r. (w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, adres oraz dane do wystawienia faktury vat.
  3. Wpłata kwoty 250,00 zł brutto o na konto GK GOPR nr. 61 1020 2124 0000 8302 0067 0521 lub osobiście w sekretariacie GK GOPR w Jeleniej Górze ul. Sudecka 79.
  4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wzięcia udziału w egzaminie i kursie transportu osób na zorganizowanych terenach narciarskich.
  5. Posiadanie odpowiedniego sprzętu osobistego narciarskiego oraz kasku ochronnego narciarskiego.
  6. Wpłata nie obejmuje kosztów wyjazdów kolejami i wyciągami narciarskimi, noclegów itp.
  7. Dodatkowe informacje zostaną przekazane po wpłynięciu zgłoszenia (zakres egzaminu, program kursu).

Kurs zostanie zorganizowany  tylko w przypadku zgłoszenia i zdania egzaminu kwalifikacyjnego przez co najmniej 10 osób.

Warunki dopuszczające do kursu:

  1. Pozytywne zliczenie egzaminu kwalifikacyjnego.
  2. Wpłata kwoty 3500 brutto przed rozpoczęciem kursu na konto GK GOPR nr. 61 1020 2124 0000 8302 0067 0521 lub osobiście w sekretariacie GK GOPR w Jeleniej Górze ul. Sudecka 79.
  3. Pozostałe warunki pozostają bez zmian jak w przypadku warunków dopuszczających do egzaminu kwalifikacyjnego.

Grupa Regionalna GOPR Grupa Karkonoska zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca lub odwołania przeprowadzenia egzaminu oraz kursu z powodu braku odpowiednich warunków śniegowych.