Czujesz, że góry to Twój żywioł?
Chcesz pomagać innym?

Wstąp w szeregi Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego!

Ci, którzy pozytywnie przejdą wstępne egzaminy poddani zostaną intensywnemu szkoleniu.

Po tych szkoleniach w ramach tzw. okresu kandydackiego trwającego od 2 do 5 lat, przy odpowiednich predyspozycjach i zaangażowaniu zostaniesz ratownikiem górskim.

Wysoki poziom szkoleń ma na celu nauczyć Ciebie działania w różnych, często trudnych warunkach, ratować ludzi oraz być częścią większego zespołu.

Wymagania formalne do przystąpienia do Egzaminu na staż kandydacki:

  • ukończony 18 rok życia,
  • minimum średnie wykształcenie,
  • podanie o przyjęcie do GK GOPR, zawierające opinię o kandydacie wydaną i potwierdzoną podpisem przez dwóch wprowadzających członków rzeczywistych GOPR,
  • CV (Curriculum Vitae),
  • zaświadczenie lekarskie z Przychodni Medycyny Pracy, zawierające minimalnie zapis o:
    • braku przeciwwskazań do wykonywania obowiązków ratownika górskiego, możliwości wykonywania pracy powyżej 3 metrów, terminie kolejnego badania,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy,
  • dwie fotografie

Dokumenty należy składać osobiście w terminie do 10.03.2023 w sekretariacie GK GOPR w godzinach pracy 7:00-15:00 od pn. do pt., pod adresem: Stacji Centralnej GOPR Grupy Karkonoskiej, Jelenia Góra ul. Sudecka 79,tel/fax; (75) 752 47 34.

Terminowe złożenie kompletu dokumentów jest warunkiem przystąpienia do egzaminu.

W razie pytań kontaktuj się telefonicznie lub biuro@goprkarkonosze.pl